Våra tjänster

Elinstallatör

Öresundteknik El är ett familjärt företag med god samarbetsvilja med en relativt låg  men hög samarbetsförmåga och lösningsorienterade. Vi arbetar med allt från byte av en strömbrytare till nybygge av lägenheter och industrier på ca 15.000 m2.

 • Entreprenad
 • Service
 • El i styr
 • Nätverk
 • Larm
 • Passage
 • Brandlarm
 • Konstruktion
 • KNX

För mer info vänligen kontakta oss.

Automation

Öresundteknik Automation utför det mesta inom styr och felsökning.

 • Kompletta installationer
 • Felsökningar
 • Energioptimering
 • Ombyggnader

Våra system:

 • BAS2 styrsystem
 • Regin styrsystem
 • Webport

Vi strävar ständigt efter att utöka vårt sortiment och har ni önskemål så får ni gärna kontakta oss för att hitta ett sätt att tillgodose era behov.

Fastighetsförvaltning

Öresundteknik Fastighetsförvaltning sköter om er fastighet med sådan service som det vore vår egen med ekonomi och besparingar i tanken för er och oss.

 • Yttreunderhåll såsom Gräsklippning, Rabatter, klotterborttagning, häckklippning, plattrensning etc.
 • Snöröjning
 • Trapphusstädning
 • Dygnet runt jour
 • Tekniskt underhåll såsom driftoptimering, filterbyte, kyla, vent, tryckluft etc.
 • Årliga/ myndighets besiktningar
 • Mindre reparationer såsom dörrbyte, reparation av vägg, bygge av trädäck etc.

För mer info vänligen kontakta oss.

Ventilation

Öresundteknik Ventilation utför det mesta inom entreprenad och service.

 • Entreprenad
 • Service
 • Tekniskt underhåll såsom driftoptimering, filterbyte, kyla, vent, tryckluft etc.
 • ÖVK besiktningar
 • Ventilationsinjusteringar

För mer info vänligen kontakta oss.

Kyla

Öresundteknik Kyla utför det mesta inom entreprenad och service

 • Entreprenad kyl och värmepumpsanläggningar
 • Service
 • Tekniskt underhåll
 • Driftoptimering
 • Periodiskaläckagekontroller
 • Årliga/ myndighets besiktningar

För mer info vänligen kontakta oss.

Service

Öresundteknik Service utför det mesta inom fastighetsteknik

 • Service av kyl och ventilations anläggningar
 • Tekniskt underhåll av kyla, värmepumpar, ventilation, undercentraler etc.
 • Årliga/ myndighets besiktningar

För mer info vänligen kontakta oss.