Våra projekt

Automation, El, Kyla, Ventilation
Hoven 1 - Nybyggnad Lager & Kontor
Beställare: 
ER-HO Bygg
Projektstart: 
July 1, 2021
Automation, El
Kv. Linoljan - Nybyggnad LGH
Beställare: 
Servicekuben
Projektstart: 
October 1, 2020
Automation, El, Kyla, Vent
Topasen 4 - Nybyggnad Lager & Kontor
Beställare: 
ER-HO Bygg
Projektstart: 
2020-09-01
Projektslut: 
2021-05-13
Automation, El, Kyla, Ventilation
Sadeln 2 - Ombyggnad samt nybyggnad av Förskola
Beställare: 
ER-HO Bygg
Projektstart: 
2020-01-01
Projektslut: 
2021-06-24