Om ÖresundTeknik

Om Öresundteknik

Öresundteknik är ett privatägt bolag som består av flera ben för att kunna förse våra kunder med top service och enkelhet med bara en kontaktperson, i de fall vi inte kan erbjuda någon tjänst själva har vi nära samarbetspartners för att se till så jobbet ändå blir utfört på rätt sätt. Öresundtekniks målsättning är att växa med våra kunder för att hela tiden kunna sätta deras behov i fokus utan att behöva tappa på tiderna eller kvalitén.

Du kan ringa oss och få dina frågor besvarade direkt via telefon:  040-211066